Učenci se naučijo izdelati računalniško predstavitev.


Učenci se naučijo "postaviti" lastno spletno stran.

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu