Učenci se naučijo izdelati računalniško predstavitev.


Učenci se naučijo "postaviti" lastno spletno stran.