Učenci se naučijo izdelati računalniško predstavitev.